مشاوره و کوچینگ خصوصی

ما با گروه های خصوصی وعمومی همکاری می کنیم تا به مهمترین چالش های آنها رسیدگی کنیم و با استفاده از آخرین تکنولوژی و روش های مدرن تحول را در سازمان هایشان را بوجود آوریم. رویکرد سفارشی و اختصاصی ما بینش عمیق را با پویایی عملکرد بالا و همکاری نزدیک در تمام سطوح سازمان هر لیدرایجاد می کند. ما رفتارها، فرآیندها و شیوه های مورد نظر و ضروری را در سازمان های لیدرها جاسازی می کنیم و آنها را قادر می سازیم تا نتایج بی سابقه ای از دستاوردها را با اقدامات، تعهد و سرعت هماهنگی به دست آورند. این سطوح جدید عملکرد و مزیت رقابتی بی سابقه و پایدار خواهد بود

ما با تعداد محدود دانشجو و تیم هایی با انگیزه بالا بصورت خصوصی و یک به یک کار میکنیم. شما برای خودتان کشف خواهید کرد چطور مربی می تواند سرعت و قدرت در سرعت موفقیت شما را افزایش دهد.

قسمتی از آنچه دریافت می کنید 

 ساختن ذهنیت “ذهن قدرتمند” به عنوان یک لیدر 

چگونگی ارتباط سازی و پیدا کردن مشتری و پراسپکت بصورت آنلاین و آفلاین 

 مشاوره در طراحی سیستم آموزشی؛ معرفی و پرزنت با آخرین متد بروز با توجه به نوع محصول و پلن درآمدی شرکت

استراتژی های تکثیر و پرورش لیدر

ساختن برند شخصی به صورت موثر و با استفاده از رسانه های اجتماعی، آنلاین و آفلاین

تبدیل شدن  به یک ارتباط ساز, سخنران و لیدر تاثیر گذار و قدرتمند.

آموزش های تخصصی بازاریابی جذابیت

استراتژی های بستن معامله برای جذب مشتری و پراسپکت

روش های روزانه عملی برای به کار بردن زمان 

دسترسی مستقیم به ماریا از طریق تلفنی و چت

دسترسی به کتابخانه یادگیری آنلاین دیجیتال در هر زمانی که می خواهید

(توجه: نوع انتخاب آموزش ها توسط ماریا با توجه به اهداف شما و جایگاه شما در تجارت تان میباشد. همه موارد بالا شامل همه افراد نخواهد بود. ماریا)

شما برای این برنامه واجد شرایط هستید اگر 

آماده اید که از عذر و بهانه ها و دلایل را برای نرسیدن به اهداف تان کنار بگذارید.

فعالیتهای فعلی شما کار نمی کند و شما نیاز به مربی دارید تا بتوانید در مسیر درست حرکت کنید

شما آموزش پذیرهستید  و برای ایده ها و فن آوری ها و روش های نو باز هستید

آماده اید کوچینگ و فیدبک مستقیم دریافت کنید

شما به رشد و توسعه شخصی خود و سازمان متعهد هستید و آماده سرمایه گذاری مالی و زمانی برای بهبود نتایج خود هستید

“من کاملا بر این باورم که آدم ها، مگر اینکه مربی داشته باشند، هرگز به حداکثر توانایی و پتانسیل خود را به دست پیدا نمیکنند .” – باب نردلیی ، مدیر عامل سابق، هوم دیپات

هزینه های کوچینگ و مشاوره خصوصی ۵ جلسه مخصوص ایران 

برای مشاوره و تقاضای کوچینگ و مشاوره خصوصی با ما در تلگرام و یا از طریق ایمیل گفتگو کنید.

Telegram: www.t.me/mariamodernnetwork

fb/Instegram: mariaghaderimlm

مشاوره و کوچینگ خصوصی

ما با گروه های خصوصی وعمومی همکاری می کنیم تا به مهمترین چالش های آنها رسیدگی کنیم و با استفاده از آخرین تکنولوژی و روش های مدرن تحول را در سازمان هایشان را بوجود آوریم. رویکرد سفارشی و اختصاصی ما بینش عمیق را با پویایی عملکرد بالا و همکاری نزدیک در تمام سطوح سازمان هر لیدرایجاد می کند. ما رفتارها، فرآیندها و شیوه های مورد نظر و ضروری را در سازمان های لیدرها جاسازی می کنیم و آنها را قادر می سازیم تا نتایج بی سابقه ای از دستاوردها را با اقدامات، تعهد و سرعت هماهنگی به دست آورند. این سطوح جدید عملکرد و مزیت رقابتی بی سابقه و پایدار خواهد بود

. سازمان آموزشی تجارت مدرن در نوامبر 2017 توسط ماریا قادری تاسیس شد.

 About Maria

 

In this course I will share with you WHAT HAS CHANGED MY LIFE!

Growing up in a single parent family I had to learn how to work for money at different jobs since I was 16 years old.  My last job was at the bank while I was studying engineering at university. I was an over worked, under paid broke student those days. I had to borrow mom’s credit card to join the industry. One year after I joined, I quit my job and went full-time running my home base business. That was on Jan 2010 and I never look back since then. It took me 2 years to pay off my student loan, and all other debts. By age 30 I was 100% debt free, documented six figures earner with over ten million sales volume in my home base business. I was traveling all over Europe, middle east and USA for business and for pleasure. I can’t describe how joyful it is to earn residual income weeks after weeks for so many years consistently. Living a debt free life and travel/live all around the world.
However it was not easy and I was not fulfilled! Aside being carious and adventurous something else was missing within me that had me travel and live in different places in the world every year! Watching women, specially young women going through ambitious stage, hustling, working in different jobs, mlm companies, sales jobs, hustling, accomplishing success yet being drained and numb was bothering me! Something was missing that these beauties were not fully alive despite of whatever they were earning! I knew what it was! I went through it, and was able to finally transform it and be at the source of it!
I got back in Canada end of Jan 2017 to reset and create, communicate, share what I discovered. I knew years enjoying the fruits of everything I learned, build over years wasn’t all that I came here for. I knew the job wasn’t done and there was more for me to do, to give, to create. There was a calling… And the more I was postponed and ignoring it the louder it was getting! I tried pushing the same business more and that wasn’t it. The more I ignored the call the more my network marketing team that I build over years suffered and I suffered more! Funny how it works! When it’s time you got no choice! I had to answer that call..!
It was time to give back, and share everything, everything that worked and didn’t work with the world. Thirteen years journey of hustling, building, traveling, trial and error, learning and accomplishing yet not being happy and fulfilled.
I knew there are thousands and millions of female entrepreneurs out there struggling and their upline advice of “you just have to work harder” doesn’t do it..! They know there got to be something more.. Something that I discovered over years of spending thousands of dollars on personal development, building and losing teams, trial and error.. I finally launched this first in Farsi for the middle east in Nov 2017 since the demand and calling from that side of the world was pretty loud! I’m talking about hundreds of emails, instegram msgz, and phone calls in the middle of the night from women who were demanding coaching, training and support! And as soon as it was launched we had hundreds of people registered!
Weeks after during the course, after it was completed the results and testimonials was bringing me to tears of joy and fulfillment! The course, and the training was producing massive breakthrough results for women, men, families, businesses, companies and communities in a large scale! And I was shocked and surprised on the types of results and testimonials my students were producing in their lives! You can read the screenshot of their msg here!
Bottom line is that in the past decade and more I’ve Learned and I’ve Earned all kind of business, success and life lessons that can help anyone’s life, business turn around and be happy and live life to it’s fullest. I would love to share with you the years of success, track record, proven experiences that I created in my business.
I wish I had someone with 13 years success track record, millions of dollars sales volume to partner with me in my first years in business and wanted to hand me her success lessons and say that “No it doesn’t have to be hard. And you don’t need to hustle.” . These coaching, mentor-ship cost me thousands of dollars and I would love to share that with you for almost nothing. The same results that took me years to create might,and will help you create in one year or less. Once you are in we will set structures that works around your life and help you to get to where you want to be as soon as possible. Looking forward to see you part of the core group success stories. Here you can read some of the success stories of people we’ve been working together. If you are truly ready for a big shift, a big change for your life then I’m here to help you. My job is to show you the direction that someone else showed me when I was finally ready.. That was the time when I stopped and made the decision that Enough is Enough! I want change and I’m ready to be coached and directed only by those who actually made it..! If you are at that stage of your life and ready for the big shift then my promise is that I will reveal to you the world’s best kept secrets.! It’s way simple that you think it is..! That was on July 2009 and I never look back since then. It took me 2 years to pay off my student loan, and all other debts. By age 30 I was 100% debt free, documented six figure earner with my home base business, traveling all over Europe, middle east and USA for business and for pleasure. I can’t describe how joyful it is to earn residual income weeks after weeks for so many years consistently. Living a debt free life and travel/live all around the world. However it was not easy and I was not fulfilled! Aside being carious and adventurous something else was missing within me that had me travel and live in different places in the world every year! Watching women, specially young women going through ambitious stage, hustling, working in different jobs, mlm companies, sales jobs, hustling, accomplishing success yet being drained and numb was bothering me! Something was missing that these beauties were not fully alive despite of whatever they were earning! I knew what it was! I went through it, and was able to finally transform it and be at the source of it! I got back in Canada end of Jan 2017 to reset and create, communicate, share what I discovered. I knew years enjoying the fruits of everything I learned, build over years wasn’t all that I came here for. I knew the job wasn’t done and there was more for me to do, to give, to create. There was a calling… And the more I was postponed and ignoring it the louder it would get! I tried pushing the same business more and that wasn’t it. The more I ignored the call the more my network marketing team that I build over years suffered and I suffered more! Funny how it works! When it’s time you got no choice! I had to answer that call..! It was time to give back, and share everything, everything that worked and didn’t work with the world. Thirteen years journey of hustling, building, traveling, trial and error, learning and accomplishing yet not being happy and fulfilled. I knew there are thousands and millions of female entrepreneurs out there struggling and their upline advice of “you just have to work harder” doesn’t do it..! They know there got to be something more.. Something that I discovered over years of spending thousands of dollars on personal development, building and losing teams, trial and error.. I finally launched this first in Farsi for the middle east in Nov 2017 since the demand and calling from that side of the world was pretty loud! I’m talking about hundreds of emails, instegram msgz, and phone calls in the middle of the night from women who were demanding coaching, training and support! And as soon as it was launched we had hundreds of people registered! Weeks after during the course, after it was completed the results and testimonials was bringing me to tears of joy and fulfillment! The course, and the training was producing massive breakthrough results for women, men, families, businesses, companies and communities in a large scale! And I was shocked and surprised on they types of results and testimonials my students were producing in their lives! You can read the screenshot of their msg here! Bottom line is that in the past decade and more I’ve Learned and I’ve Earned all kind of business, success and life lessons that can help anyone’s life, business turn around and be happy and live life to it’s fullest. I would love to share with you the years of success, track record, proven experiences that I created in my business. I wish I had someone with 13 years success track record, millions of dollars sales volume to partner with me in my first years in business and wanted to hand me her success lessons and say that “No it doesn’t have to be hard. And you don’t need to hustle.” . These coaching, mentor-ship cost me thousands of dollars and I would love to share that with you for almost nothing. The same results that took me years to create might,and will help you create in one year or less. Once you are in we will set structures that works around your life and help you to get to where you want to be as soon as possible. Looking forward to see you part of the core group success stories. Here you can read some of the success stories of people we’ve been working together. If you are truly ready for a big shift, a big change for your life then I’m here to help you. My job is to show you the direction that someone else showed me when I was finally ready.. That was the time when I stopped and made the decision that Enough is Enough! I want change and I’m ready to be coached and directed only by those who actually made it..! If you are at that stage of your life and ready for the big shift then my promise is that I will reveal to you the world’s best kept secrets.! It’s way simple that you think it is..!

 

Pin It on Pinterest

Share This