Farsi Women In Business

زنان در دنیای تجارت

زنان در دنیای تجارت

پذیرفتن , فهم و درک قدرت زنانه
قدرت خواهرانه و نحوه استفاده از آن به درستی برای تسریع همه ابعاد زندگی

زنان بذر و منبع جامعه ها هستند.چگونگی استفاده این نقش برای ایجاد آینده جامعه ای قدرتمند و سالم.

انرژی زنانه، الهه عشق، ملکه زنبور عسل که جهان را به حرکت وا میدارد. در حالی که مردان جذب و در اطراف او به اوج توانمندی و قدرت میرسند.

نقش شما در خانه, مادر بودن، همسر بودن و چگونگی احترام و انجام این نقشها با قدرت کامل.

هنر جاذبه: جذب پول، جذب مرد رویای شما،جذب شیوه زندگی، جذب دوستان … و غیره

زنان و خلاقیت، زیبایی

از قدرت زنانه خود برای ساختن تجارت خود استفاده کنید، در حالی که نرمی, لطافت و قدرت زنانه خود را به عنوان هدیه ای به قلمرو مردانه دنیای تجارت می آورید

بازاریابی شبکه به مراتب بهترین و مطمئن ترین مدل کسب و کار برای انرژی زن است

آنچه شما خواهید گرفت

جلسات کنفرانس گروهی

بلیط رایگان برای سمینار آینده

گروه اختصاصی و خصوصی تلگرام برای پشتیبانی اضافی، ویدیوها و پیام های صوتی روزانه

مدیتیشن هفتگی، تأییدیه هفتگی وتکالیف شگرف که تحول برانگیز خواهند بود.

دوره بعدی سه ماهه آموزشی تحولی زنان هم اکنون دانشجو میپذیرد. با پذیرش تعداد محدود

Check out our Live seminars

Weekly

8pm Tehran Time

lEGNTH

Each Seminar is Approximately 2hrs

Contact

 

EMAIL

GhaderiConsulting@gmail.com

 

INSTEGRAM

@GhaderiConsulting

TELEGRAM

@mariaghaderi

 

Pin It on Pinterest

Share This